Delwedd pennawd Newsplan Cymru
Tudalen flaen

English

Chwiliwch y gronfa ddata

Mae'r gronfa ddata hon yn cael ei diweddaru. Ceir yma ddarlun cyffredinol dda o'r casgliadau o bapurau newydd sydd wedi goroesi, ond mae'n bosibl nad yw'r manylion am rifynnau ac argraffiadau penodol yn gyfredol nac yn hollol gywir. Dylid cysylltu â'r llyfrgell neu'r sefydliad perthnasol er mwyn cael sicrwydd ynghylch union fanylion daliadau o bapurau newydd.